Inštitut na Facebooku

Izobraževanje za vaditelje joge smeha 2023 Ljubljana napovednik

Izobraževanje za vaditelje joge smeha 2023 Ljubljana napovednik

Izobraževanje za vaditelje   Izobraževanje bo potekalo 23. in 24. septembra 2023 v Ljubljani. Povezava do programa  

Govor Simone na TEDxLjubljana

Govor Simone na TEDxLjubljana

Govor Simone na TEDXLjubljana Simona je goreča zagovornica reka, da je smeh pol zdravja. V govoru nam razkrije, kako lahko smeh deluje...

O Mednarodnem inštitutu za smeh

Smeh je tako preprosta stvar, da marsikdo ne verjame, da je bilo opravljenih že toliko znanstvenih raziskav o tem, kako učinkovit je smeh za zdravje ljudi. Iz tega razloga se je leta 2012 ustanovil Mednarodni inštitut za smeh Maribor, katerega cilj in vizija sta umestiti smeh v vse nivoje družbe, izvajati znanstvene raziskave ter se povezati s strokovnimi in pedagoškimi institucijami ter njihovimi strokovnjaki tako doma kot v tujini. Želja je vzpostaviti tudi sodelovanje z organizacijami in društvi, ki težijo k istemu cilju – smehu. Na podlagi preteklega dela smo s pomočjo različnih strokovnjakov, ki sodelujejo v Mednarodnem inštitutu za smeh Maribor, prišli do zaključka, da je smeh lahko učinkovito dopolnilno »orodje« za zdravje in dobro počutje, in to ne glede na to, kako pridemo do njega – z razlogom ali brez.
Smeh je izredno resna stvar, in to resnost smo predstavili na 2. mednarodnem kongresu smeha, maja 2012 z naslovom SMEH: DOPOLNILNA TERAPIJA, ki smo ga organizirali skupaj s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Cilj in namen je bil predstaviti smeh kot eno od učinkovitih dopolnilnih terapij za krepitev ter ohranjanje zdravja, kar smo uspešno predstavili zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, psihologom, delovnim terapevtom, študentom in vsem drugim, ki so se kongresa udeležili. Kongres je štel kot strokovno izpopolnjevanje pri Zdravniški zbornici, Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zbornici delovnih terapevtov Slovenije. Udeležilo se ga je več kot 130 udeležencev iz različnih strokovnih področij med drugim  25 zdravnikov, 30 medicinskih sester in 15 delovnih terapevtov. Kongres bomo organizirali vsako drugo leto.
Montrealski častnih THE GAZETTE je o kongresu poročal, da je Slovenija prva država na svetu, ki ji je uspelo na kongresu združiti klinične raziskave o smehu, strokovnjake iz področja zdravstva in osebe, ki se ukvarjajo s smehom.

Raziskave:

V UKC Maribor na  oddelku  za endokrinologijo in diabetologijo smo končali enoletni  raziskovalni projekt, v katerega je bilo vključenih 200 udeležencev.  Merili smo vpliv joge smeha na nivo glukoze v krvi pri osebah z diabetesom tipa 2, ki še niso na insulinski terapiji.  Dokazali smo da že 30 minut  joge smeha  zniža nivo glukoze v krvi in izboljša počutje.  V raziskavi smo sodelovali: Prim. asist. Miro Čokolič, doc.dr. Špela Stangler Herodeč, Simona Sternad in Simona Krebs.  
V drugi raziskavi, ki smo jo naredili v klubu joge smeha Maribor, smo želeli ugotoviti ali je lahko joga smeha učinkovito orodje za samopomoč in dopolnilno terapijo. Raziskava je tudi tema magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvene vede UM z istim naslovom in v  kateri smo sodelovali: Simona Krebs, doc.dr. Špela Stangler Herodež in doc.dr. Majda Pajnkihar.  Potekala je 10 tednov zaporedoma, kjer smo merili vpliv 60 minutne vadbe joge smeha na krvni pritisk, pulz,periferno oksigenacijo in počutje. Rezultati so pokazali, da joga smeha ugodno vpliva na krvni pritisk in izjemno pozitivno na počutje. Na osnovi 9 stopenjskega vprašalnika o počutju, ki je imel lestvico od 1 do 10 in so ga udeleženci  izpolnjevali pred in po vadbi joge smeha,  smo izmerili,   v povprečju  za 60% zmanjšanje občutka stresa, 40% dvig energije, 42% večje zavedanja dihanja in celo za 36% večjo zmožnost smejanja.   
Raziskave so tako zanimive, da nas sodelujoče vabijo k aktivnim udeležbam na kongresih tako v Sloveniji kot tujini. Predstavljene so bile na kongresu FEND Berlin 2012, ADIT  Kongres, Sofija 2013. Izvleček smo poslali na FEND Barcelona, september 2013 in na 6 evropski kongres Integrativne medicine, Berlin oktober 2013. Prav tako imamo v Cobiss-u magistrsko delo z naslovom JOGA SMEHA: orodje za samopomoč in dopolnilna terapija (Simona Krebs), kmalu prihaja še druga magistrska naloga avtorice Simone Sternad.
Prav tako so se v okviru Mednarodnega inštituta za smeh izobrazili novi vaditelji joge smeha ali smejalne terapije, ki vadbo joge smeha učinkovito in strokovno uvajajo v svoja delovna okolja, kot so domovi starejših občanov, društva za preventivo in krepitev zdravja, skupine ljudi s posebnimi potrebami in ostali. Jogo smeha so nekatera podjetja in organizacije že uvedle kot redno vadbo za promocijo zdravja na delovnem mestu. Prav tako jogo smeha uspešno uvajajo vaditelji v nekaterih šolah.
Program izobraževanja za vaditelje joge smeha se vodi v evidenci strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2013-53-53.
Prav tako je vizija Inštituta, da bi na osnovi znanstveno  dokazanih dejstev vključili smeh in smejalno terapijo v pedagoške programe fakultet in šol. S profesorji iz tujine, ki že predavajo o vplivu smeha in tehnikah smeha, že imamo kontakte in ti so z velikim veseljem in strokovnostjo pripravljeni podpreti idejo.  Naj naštejem le nekaj njih: prof.dr. Michale Titze – začetnik HumorCARE projekta v Nemčiji, Albert Nerenberg, smeholog; Madan Kataria dr.med.,  začetnik joge smeha in številni drugi.
Sodelujemo s fakulteto ALMA MATER EUROPEA – Evropskim centrom Maribor.
Skupaj z zavodom Skupek modro aktivnih in Klubom joge smeha organiziramo vsako leto praznovanje svetovnega dneva smeha v Sloveniji, ki je vsako prvo nedeljo v mesecu maju.
Smo organizatorji tekmovanj v smehu. Leta 2012 smo dogodek organizirali prvič in bil je zelo odmeven. Letošnje leto organiziramo že 2. Slovensko tekmovanje v smehu z namenom medgeneracijskega  povezovanja, širjenja optimizma in promocije zdravja skozi smeh.
Sodelujemo s klubi smeha in njihovimi predstavniki iz:  Avstrije, Italije, Venezuele, Združenih držav Amerike, Nemčije, Indije, Japonske, Kitajske, Anglije, Škotske, Finske, Bahraina, Dubaja, Južne Afrike, Kenije, Grčije, Srbije, Hrvaške, Kanade, Švice,  Francije in številnimi drugimi.
Mednarodni inštitut za smeh je neprofitni zavod, ki želi na strokovno – znanstvenih temeljih promovirati smeh kot učinkovito metodo za izboljšanje zdravja, počutja, odnosov in skozi smeh povezovati vse ljudi ter skrbeti za strokovno podporo vsem izobraženim vaditeljem joge smeha.
Prav tako smo referenčna inštitucija saj nas zaradi profesionalnega pristopa in raziskav kontaktirajo in prosijo za nasvete iz vseh koncev sveta.
V pripravi so nove znanstvene raziskave v različnih kliničnih okoljih in za različna področja.

Zaključek:

 »ZNANSTVENO JE DOKAZANO, DA SO ČUSTVA NALEZLJIVA« (Hill, et al., 2010).

»ČE STE OBKROŽENI S SREČNIMI LJUDMI, SE MOŽNOSTI, DA BI BILI SREČNI TUDI VI POVEČAJO ZA 25%«  ( Fowler, Christakis, 2008).

Seveda pa za to, da vidimo, kako smeh učinkuje na ljudi, ne potrebujemo raziskav, ampak le sposobnost opaziti spremembe na ljudeh. Že Einstein je nekoč rekel: "Proces znanstvenega odkrivanja je v bistvu nenehen beg od čudeža.« In smeh to resnično je."

Jezik/Language

Iskanje

Medijski sponzor

spoznajmose

Vstop za uporabnike